Sholawat Al-FatihSholawat al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, dibawah ini hanya keutamaan pada martabat yang pertama saja, sedangkan yang lainnya dirahasiakan oleh Alloh SWT, diantaranya adalah :
1.         Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari di jamin hidup bahagia dunia dan akhirat
2.         Membaca sholawat al-Fatih 1x menghapus semua dosa
3.      Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala ibadah semua mahluk di alam semesta ini 6000x lipat
4.     Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh mahluk dari awal di ciptakan sampai sekarang 600x lipat
5.         Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari, di jamin mati membawa iman ( husnul khotimah ).
6.     Membaca sholawat al-Fatih 10x di malam jum’at lebih besar pahalanya dari pada ibadah seorang wali yang tidak membaca sholawat al-Fatih selama 1 juta tahun.
7.         Pahala sholawat al-Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain, sehingga ia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat.
8.         Membaca sholawat al-Fatih 100x di malam jum’at menghapus dosa 400 tahun.
9.      Syekh Ahmad at-Tijany r.a berkata :”Keistimewaan sholawat al-Fatih sangat sulit di terima oleh akal, karena ia merupakan rahasia Alloh SWT yang tersembunyi. Seandainya ada 100,000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100,000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100,000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Alloh SWT sampai 100,000 tahun, dan setiap orang bersholawat kepada nabi setiap hari 100,000 x, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca sholawat al-Fatih 1x. ( al-Fathur Robbany karya Sayyid Muhammad bin Abdillah as-Syafi`ie at-Thoshfaawy at-Tijany hal 99-100 )

Manfaat dan fadhilah sholawat Fatih:
Sholawat ini dikarang oleh Syech Sayyid Muhammad  Syamsuddin ibn Abil Hasan al Bakri RA, adapun gunanya adalah:
1.         Untuk menghilangkan pikiran yang resah atau susah;
2.      Barang siapa membaca sholawat al Fatih tersebut, seumur hidup sekali saja Insya Alloh diselamatkan dari api neraka.
3.         Membaca Sholawat Al Fatih satu kali seperti membaca sholawat 10.000 x (ada yang mengatakan 600.000 x )
4.        Untuk melepaskan semua kesulitan misalnya agar dapat segera membayar hutang, urusan yang sukar segera dapat solusinya, agar rizqinya  lancar dll. Untuk memperoleh sesuatu yang dimaksud sebaiknya shalawat fatih tsb dibaca secara continue (langgeng) terutama dibaca tengah malam 100 x selama 40 hari, atau lebih ampuh lagi dibaca setiap hari tiap malam dengan cara shalat hajat dua rakaat, setelah salam hadiah fatihah kepada para Nabi, auliya', syuhada' ulama', ahli qubur yang mu'min, kemudian membaca sholawat Fatih;
5.     Apabila sholawat fatih dibaca setelah shalat shubuh 21 x Alloh akan memberi luas rizqinya, sabar hatinya, selamat diri dan keluarganya terhindar dari semua bala' dan bencana atau malapetaka.
6.        Dan siapa orang yang membaca sholawat Fatih 1000 x pada malam Jum'at atau malam Kamis atau malam Senin, maka orang tadi besok dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. adapun caranya sebelum membaca Sholawat  Shalat sunnah 4 rakaat: rakaat pertama ba'da Fatihah membaca Surat Al Qadar, rakaat ke dua membaca Surat Al Kafirun, rakaat ke tiga membaca Surat Al Falaq, dan rakaat ke empat membaca Surat An Nas (Afdholus Sholawat :142)

Fadhilah Sholawat Fatih
1.         Membaca 1 kali sehari semalam mendapat kebahagiaan dunia akhirat
2.         Dilebur seluruh dosanya dan berbanding dengan seluruh tasbih dan dzikir, doa (yang
panjang atau pendek) yang ada di alam Dunia sebanyak 6.000 kali lipat
3.         Membaca 10 kali akan mendapat pahala yang lebih besar daripada pahala wali yang
berumur/masa 1.000.000 tahun (wali yang berzikir atau tidak berzikir)
4.         1 kali shalawat Fatih berbanding dengan 600.000 shalawat daripada shalawat-
shalawat malaikat, manusia, jin dari yang pertama yang diciptakan oleh Alloh sampai
waktu berdzikir/selesai
5.         2 kali membaca shalawat Fatih akan menghasilkan pahala berlipat ganda dengan
pahala pembacaan shalawat Fatih yang pertama
6.         Orang yang mendawamkan membaca shalawat Fatih setiap hari 1 kali maka
meninggalnya membawa Iman Islam
7.         Membaca Shalawat Fatih malam Jumat 100 kali maka dilebur oleh Alloh dosa-
dosanya selama 400 tahun
8.         Shalawat Fatih berbanding dengan 100.000 umat (membaca 1 kali) dan yang satu
daripada 100.000 umat terdiri dari 100.000 kabilah dan yang satu dari pada 100.000
kabilah terdiri daripada 100.000 orang yang berumur satu dari daripada 100.000
orang 100.000 tahun dan yang berdzikir daripada 100.000 tahun membacanya
100.000 kali shalawat selain Shalawat Fatih ditambah dengan pahala seluruh ummat
masih lebih banyak pahalanya membaca Shalawat Fatih 1 kali.