Bab Baleg & Pauduran Solat

Bab Baleg & Pauduran Solat

فصل ) علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنه في الذكروالأنثى ، والاحتلام في الذكر
والأنثى لتسع سنين ، و الحيض في الأنثى لتسع سنين

Ari pirang-pirang cirina baleg eta aya 3:
1.      Sampurna umur 15 taun di lalaki jeung di awewe
2.      Ngimpi jima di lalaki jeung di awewe karna umur 9 taun.
3.      Haed di awewe karna umur 9 taun.

 فصل ) أعذار الصلاة اثنان : النوم والنسيان)
Ari lobana pauduran solat eta aya 2:
1.      Sare
2.      Poho